Thành viên

Tôi có thể gia nhập TuDongLuot.com (Auto Surf)?

Bạn có thể gia nhập TuDongLuot.com (Auto Surf) hoàn toàn miễn phí và dễ dàng bằng cách ĐĂNG KÝ một tài khoản. Sau khi đã đăng ký bạn có thể thêm trang web của bạn và chạy SURF.
 

Tôi có được tạo hoặc Surf nhiều tài khoản trên TuDongLuot.com không?

KHÔNG. Bạn chỉ được tạo duy nhất 1 tài khoản trên TuDongLuot.com. Nếu bạn cố tạo nhiều tài khoản, tất cả các tài khoản sẽ bị KHÓA VĨNH VIỄN.
 

Lượng truy cập đến trang web của tôi từ đâu đến?

TuDongLuot.com (Auto Surf) là hệ thống trao đổi traffic giữa các thành viên, khi bạn SURF là bạn đã truy cập website của mọi người, tương tự người khác sẽ truy cập đến website của bạn. Việc truy cập này là hoàn toàn tự nhiên, do con người thực hiện. Traffic là yếu tố rất quan trọng nếu không nói là quan trọng nhất để tăng thứ hạng website của bạn.

Liên kết logo

Balo chống gù